Miniretssag, lej en dommer (LED)

Hvad er det?

Løsningen for den, der vil have sin sag afgjort af en dommer uden at vente på, at den bliver afgjort i det almindelige retssystem, ligger lige for:
Lej en pensioneret dommer til at høre sagen og træffe afgørelse som normalt.

Hvordan foregår det?

Forhandlingen foregår normalt således, at parterne ikke afgiver forklaringer. Advokaterne procederer sagen på normal vis, hvorefter dommeren træffer afgørelse, hvis ikke sagen kan forliges. Forhandlingen er naturligvis ikke offentlig.
De deltagende afgiver løfte om tavshed.
Resultatet er normalt endeligt og bindende, men andet kan aftales.

Hvornår bruges LED typisk?

Løsningen er særlig velegnet for parter, der ønsker en hurtig og endelig afgørelse. LED-ordningen foregår teknisk som en voldgiftssag, jfr. lov om voldgift.

Fremgangsmåde og betaling

Vores administration -telefon 8612 0277- hjælper i det hele taget med oplysninger og den praktiske gennemførelse af processen, der kan ”skræddersyes” for den enkelte sag.
Udgiften er baseret på en timeløn på kr. 1.800,00 + moms + positive udlæg.
Udgiften for en dag (7 timer)  begrænses til kr. 10.000,00 + moms + udlæg.
Konsultation og vejledning (max. 1 time) er gratis.