Tidlig neutral sagsvurdering (TNS)

Hvad er det?

TNS sigter på at give parterne i en konflikt en tidlig og oprigtig bedømmelse af sagen og dens
beskaffenhed fra en objektiv, uafhængig ”vurderingsmand.”
Denne måde at løse en konflikt på er fx hensigtsmæssig, når parterne i betydelig grad er uenige om deres retlige positioner og dermed retligt låst fast (stillingskrig).
I stedet for en løsning ved focusering på de retlige positioner kan det måske vise sig muligt at løse konflikten ved at formå parterne til at bringe A's interesser nærmere til B's.
TNS-processen foregår fortroligt. De deltagende afgiver tavshedsløfte.

Hvordan foregår det?

Parterne/deres advokater forsyner ”vurderingsmanden” med materiale (typisk skriftveksling og bilag fra en aktuel eller ellers forventelig retssag med forventelig skriftveksling). Vurderingsmanden anstiller egne undersøgelser og kan stille skriftlige spørgsmål til parterne/deres advokater. Alle involverede modtager kopi. Vurderingsmanden er ikke bundet af parternes anbringender. Det resultat, der præsenteres for parterne/deres advokater, er ikke bindende for dem.

Hvornår bruges TNS typisk?

Når tvisten hovedsageligt omhandler tekniske eller strengt retlige spørgsmål, som kalder på en expertvurdering udover de eventuelt medvirkende advokaters. Det vil ofte være hensigtsmæssigt på det tidligst mulige tidspunkt at få et troværdigt check for parter og advokater (second opinion) for at klargøre de afgørende spørgsmål i sagen. Dette kan eventuelt benyttes af kun den ene part.
Bedømmeren kan være en teknisk sagkyndig og/eller fx en pensioneret dommer, som vores kontor hjælper med at udpege.

Fremgangsmåde og betaling

Vores administration -telefon 8612 0277- hjælper  i det hele taget med oplysninger og den praktiske gennemførelse af processen, der kan ”skræddersyes” for den specifikke sag.
Udgiften er baseret på en timeløn på kr. 1.800,00 + moms + positive udlæg.
Udgiften for en dag (7 timer) begrænses til kr. 10.000,00 + moms + udlæg.
Konsultation og vejledning (max 1 time) er gratis.