Alternativ konfliktløsning

Til imødegåelse af den store stigning i antallet af civile retssager, lange behandlingstider, store omkostninger, uproduktivt tidsforbrug og psykiske belastninger, tilbyder vor administration hjælp til løsning af konflikter ved alternativ konfliktløsning.


Læs om de forskellige konfliktløsningsordninger på de angivne menupunkter.

Bemærk at indledende konsultation (max 1 time) og vejledning er vederlagsfrit.