Regler mod hvidvaskning

Advokatfirma Bill Andersen er omfattet af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.
Vi har pligt til at indhente identitetsoplysninger for klienter, der ikke tidligere har afgivet sådanne.

Klienter skal således ved oprettelse af en sag hos os oplyse navn, adresse, cpr. eller cvr. nummer.

Udenlandske klienter skal give andre oplysninger, der identificerer klienten på samme måde.

Identitetsoplysninger opbevares i minimum 5 år efter klientforholdets ophør.