Klientmidler
Alle midler, som vore klienter betror os, forvaltes efter Advokatsamfundets regler for klientkonti (klientkontovedtægten).

Klientmidler indsættes og forrentes på klientkonto hos vor bankforbindelse.