Udlæg
Klienten vil udover honoraret få faktureret eventuelle udlæg.