Honorar

Vort honorar beregnes med udgangspunkt i den tid og specialviden, der er anvendt i forbindelse med vor bistand samt de involverede medarbejderes erfaring, sagens art og udfald og sagens værdi og betydning for klienten.

Der faktureres normalt i forbindelse med afslutning af sagen.

I forbindelse med, at der indgås aftale om ydelse af bistand, giver advokatfirmaet, såfremt klienten anmoder herom, oplysning om de vigtigste elementer i den påregnede bistand, herunder om størrelsen af det skønnede honorar.

Da det ikke vil være muligt at oplyse et fast vederlag i alle sager, giver vi et overslag over, på hvilken måde vederlaget vil blive beregnet. Klienten vil endvidere efter anmodning få oplysning om, hvilke udlæg vi forventer at skulle afholde i forbindelse med sagen.

I forbrugerforhold giver vi de ovenfor beskrevne oplysninger om honorarets størrelse m.v., uanset om klienten anmoder herom.

Der er særlige honorarregler vedrørende alternativ konfliktløsning.