Interessekonflikt
Ved modtagelsen af en sag undersøges det, om der foreligger inhabilitet eller interessekonflikt, der forhindrer advokatfirmaet i at påtage sig opgaven, ligesom advokatfirmaet hele tiden er opmærksom på, om en sådan interessekonflikt opstår, således at sagen ikke længere kan behandles optimalt af firmaet.